Medlemskap

Medlemmar är viktiga för oss! Det är ni som är medlemmar som tillsammans bestämmer på årsmötena. Det är även antalet medlemmar som styr hur mycket bidrag vi kan söka för att täcka kostnaderna för de olika evenemang vi planerar. Medlemskapet kostar 50 kronor per år och genom att vara medlem i Örebro E-sport så har ni även möjlighet att gå mer i de olika avdelningar som våra medlemmar startar upp.